Dzisiaj tyle osób nas odwiedziło!

AM Skibińscy

Administratorem danych osobowych użytkowników strony jest skibinscy.pl jest AM SKIBIŃSCY AGNIESZKA SKIBIŃSKA, ul. Zgodna 6, 05-250 Ciemne NIP:762-100-96-85.Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych, a także ich poprawiania, uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
Przekazywanie danych osobowych za pośrednictwem stronyjest dobrowolne. Poprzez podanie swoich danych osobowych w toku składania przez klienta formularza oraz zaznaczenie właściwego
pola wyboru,Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług AM SKIBIŃSCY. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda
klienta.Dane użytkowników pozostawione na stronie zbierane będą jedynie w celu zbadania zainteresowania usługami i są przeznaczone wyłącznie na użytek AM SKIBIŃSCY AGNIESZKA
SKIBIŃSKA. Informacje te nie są udostępniane, a w szczególności sprzedawane innym firmom czy organizacjom. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług Serwisu na najwyższym poziomie. Dane Użytkowników nie są udostępniane w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez
podstawy prawnej nakazującej takie działanie. Klient ma prawo wniesienia umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych przetwarzanych w przypadku przetwarzania ich w celach, o których mowa w art. 23 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych, w tym w celach marketingowych, jak również ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych w takich wypadkach.