Dzisiaj tyle osób nas odwiedziło!

AM Skibińscy

KREDYT DLA CUDZOZIEMCA

Obcokrajowiec czyli osoba, która nie jest obywatelem Polski, ale posiada stałe zatrudnienie w Polsce, odpowiednie dochody oraz jest w stanie dostarczyć inne niezbędne dokumenty, może wnioskować o kredyt dla obcokrajowca. Każdy bank ustala warunki, jakie trzeba spełnić, aby otrzymać kredyt gotówkowy. Ta lista jest w tym przypadku dłuższa, ale każdy obcokrajowiec je posiada lub może je posiadać.

Dokumenty, jakie będą Ci potrzebne to:

  • umowa o pracę lub zaświadczenie potwierdzające zatrudnienie,
  • karta stałego pobytu (czasowego w przypadku cudzoziemców, którzy nie posiadają jeszcze karty stałego pobytu),
  • zaświadczenie o meldunku w Polsce,
  • paszport,
  • PESEL,
  • Wyciąg z rachunku bankowego z wpływem wynagrodzenia za ostatnie 3 lub z 6 miesięcy

Obcokrajowcy którzy od dłuższego czasu pracują w naszym kraju legalnie i budują zdolność kredytową zwykle nie mają problemu z uzyskaniem kredytu.

Inne ważne warunki dla obcokrajowca, który chce kredyt gotówkowy w Polsce.

Podstawą udzielenia kredytu jednak jest osiąganie legalnych dochodów na terenie Polski, których wysokość pozwala na spłatę zobowiązania według obliczeń banku. Ważny jest również rodzaj umowy, najlepszym jest umowa o pracę na czas nieokreślony, często jednak wystarczającym jest również umowa o prace na czas określony. Cudzoziemcy są często zatrudnieni na podstawie umowy zlecenie, dzieło, kontraktu, te osoby również mogą ubiegać się o kredyt gotówkowy. Warto pamiętać, że myśląc o kredycie w przyszłości, cudzoziemiec powinien założyć konto, na które będą wpływać wynagrodzenia. To buduje wiarygodność płatniczą w oczach banku.

Wybór i decyzja…

Przed dokonaniem wyboru opłaca się skorzystać jednak z wiedzy i analizy eksperta kredytowego, skróci to czas i zaowocuje pozytywną decyzją – jak nie teraz to za jakiś czas.